תקנון

תקנון ותנאי שימוש לאתר "postman.co.il 

1         מטרת האתר –

האתר "Postman.co.il" (להלן: "האתר" ) הוא פלטפורמה אשר מאפשרת משלוח דואר פיסי, ישירות מהמחשב, דרך חשבון ייעודי באתר.

האתר מאפשר עוד לעקוב אחרי היסטוריית דברי דואר יוצאים, היסטוריית אנשי קשר וכתובות דיוור וכן קבלת עדכונים על דואר רשום.

בעל האתר רשאי להוסיף שירותים ו/או מוצרים בגישה חופשית או בתשלום לפי שיקול דעתו.

 

2         הגדרות -

המשתמש/ת ו/או הגולש/ת– כל אדם, או ישות משפטית אשר גולשים/מבקרים באתר .

הבעלים –  פוסט מן דאר היברידי בע"מ, ח.פ 514951516

כתובת החברה - לה גארדיה 71 תל אביב, מיקוד 6722140

שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם היא info@postman.co.il

האתר – אתר Postman.co.il

התקנון – מסמך זה על כל הוראותיו וסעיפיו.

 

3         כללי -

תקנון זה, כולל בין היתר תנאי שימוש, הוראות בדבר שמירה על פרטיות, תקנון מכירות, הוראות בנושא שמירה על קניין רוחני. אנא קרא/י בעיון את כל תנאי השימוש. אם אינך מסכים לאחת ו/או יותר מהוראות התקנון, עליך להימנע מכל שימוש באתר.

המשתמש/ת מסכים, בעצם פעולת הכניסה והגלישה באתר, לכל הוראות התקנון.

המשתמש/ת מצהיר כי הוא מעל גיל 18, ואם הוא מתחת לגיל 18 אזי מצהיר כי הגלישה באתר נעשית בהסכמת האחראי עליו כנדרש בדין.

השאלון מנוסח בלשון זכר, אולם מכוון לשני המינים.

מובהר ומודגש כי תקנון זה על מלוא הוראותיו, יחייב כל אדם אשר משתמש באתר, ו/או רוכש דרכו שירותים או מוצרים ו/או משתמש אשר רכש מוצר ו/או שירות עבור צד ג'.

תנאי התקנון חלים ומחייבים על אדם אשר עושה שימוש באתר, צופה בו, ו/או מבצע בו כל פעולה אחרת, בכל מכשיר ובכל מדיה שהיא, וללא הגבלת מקום גיאוגרפי.

במקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים המתייחסות לאתר, יגברו תנאי התקנון.

4         פרטיות –

בעל האתר מכבד את פרטיות הגולשים ופועל לפי כל דין. לקריאת מדיניות הפרטיות המלאה יש להיכנס לקישור "מדינות פרטיות" בעמוד הבית של האתר. (מדיניות פרטיות במסמך נפרד)

מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות, בעל האתר מקבל בהסכמת הגולשים פרטי יצירת קשר – שם ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון - ממשתמשים אשר מסרו בהסכמה את פרטיהם, וזאת על מנת לצרפם לרשימת תפוצה, יצירת קשר טלפוני, לשלוח סקירות ומידע אודות אירועים, או לשלוח מידע שיווקי או פרסומי אשר עשוי לעניין את משתמשים אלו. אם אינכם מעוניינים  להיכלל ברשימה, או אם פרטי הקשר שלכם נכנסו בשוגג לרשימת התפוצה יש לשלוח הודעת הסרה (הודעת סירוב) לכתובת דוא"ל info@postman.co.il     או ללחוץ על הקישור "הסר" בתחתית המייל/ניוזלטר שנשלח.

לצורך רישום לאתר והשלמת רכישה, בעל האתר רשאי לבקש מהמשתמשים למסור פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת דוא"ל וכיוב'.

מובהר בזאת כי על המשתמש לא חלה חובה שבדין למסור את המידע, והמסירה נעשית בהסכמתו ומרצונו החופשי.

 

5         קניין רוחני -

5.1         בעל האתר מתייחס בחומרה ובכובד ראש להפרת זכויות יוצרים. בעל האתר אוכף בקפידה את זכויותיו בכל האמצעים החוקיים אשר עומדים לרשותם.

5.2         הקניין הרוחני באתר – לרבות אך לא רק - סימני מסחר, זכויות יוצרים, מדגמים ו/או עיצובים, לוגואים, מאגרי מידע, שם הדומיין, טקסטים, תמונות, דימויים, סודות מסחריים, מידע עסקי ו/או כל נכס/קניין רוחני אחר, שייכים לבעל האתר, או לצד ג' אשר הרשה את שימושם או הצגתם באתר וזאת אלא אם צוין אחרת. אם הנך מזהה הפרה, אנא פנה אלינו בכתובת דוא"ל info@postman.co.il     ובעל האתר יברר ויסדיר את העניין תוך זמן סביר מקבלת הפניה.

5.3         אין למשתמש באתר אישור או רשות לעשות שימוש מסחרי בקניין הרוחני באתר, ו/או כל שימוש שעומד בניגוד להוראות התקנון,  אלא אם כן קיבל לכך אישור בכתב מבעל האתר.

5.4         אין לעשות שימוש בשם האתר ו/או בשם הדומיין, או בתוכנו בכל דרך אשר יכולה להטעות, לפגוע במוניטין, ליצור גניבת עין ו/או הטעיה, או בכל דרך אחרת אשר יכולה לגרום לנזק ממוני או אחר לבעלי האתר ו/או לצד ג'.

5.5         ייתכן ובאתר יהיו קישורים (hyperlinks) אשר מפנים לאתרים חיצוניים (להלן 'אתרים חיצוניים') שאינם בבעלות בעל האתר ואינם בשליטתו. הקניין הרוחני באתרים חיצוניים הינו בבעלות צד ג' ואין לבעל האתר כל זכות בהם. אין בעצם הטמעת הקישורים באתר כדי להרשות, או לאשר כל פעולה שהיא ביחס לנכסי קניין רוחני באתרים החיצוניים. אם מצאת את האתרים אליהם מפנים הקישורים כפוגעניים או ככאלה אשר מפרים את הדין אנא ידע את בעלי האתר בהקדם בכתובת info@postman.co.il     והוא יפעל לבירור התלונה וטיפול בה.

5.6         בנוסף, באתר עשויות להופיע פרסומות שמקורן בחברות ו/או עסקים שאינם בבעלות ו/או באחריות בעל האתר. אין לבעל האתר כל אחריות בנוגע לתוכן פרסומות אלו. אם נתקלתם בפרסומת פוגענית ו/או פרסומת אשר מפרה את החוק אנא פנו אל בעלי האתר בכתובת info@postman.co.il    בבקשה להסרת הפרסומת.

6         זמינות האתר -

בעל האתר עושה כמיטב יכולתו כדי שהאתר יפעל באופן תקין ויהיה זמין לגלישה רציפה. יחד עם זאת, אין התחייבות מצד בעל האתר כי האתר יפעל בכל עת. יתכנו שיבושים בזמינות/ צפייה / גלישה באתר אשר עשויים לנבוע מעדכוני אתר ו/או עבודות תשתית, ו/או תקלות במחשב האישי של המשתמש, ספק האינטרנט שלו, שרת חיצוני, או בתשתית הגלישה שלו. כמו כן יתכנו תקלות הנובעות משירות האחסון של האתר, פריצה או גורמים אחרים. בעל האתר ישתדל להודיע מראש על הפרעות מתוכננות בגלישה אולם אינו מחויב לכך. בעל האתר שומר את הזכות להפסיק או לשנות את פעילות האתר וזאת ללא הודעה מוקדמת. 

 

7         הוראות שחרור מאחריות –

7.1         האתר מאוחסן בשרת אשר מאובטח על ידי חברה חיצונית. בעל האתר אינו אחראי לנזק אשר יגרם כתוצאה מפריצה חיצונית לאתר – בין היתר – הפצת/מכירת מידע כתוצאה מפריצה לאתר, שיבוש במידע, פגיעה בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר, או כל נזק אחר שיגרם כתוצאה מחבלה באתר ובתכניו.

7.2         בעל האתר אינו אחראי לתוכן מודעות חיצוניות (תמונות/קישורים)  אשר עשויות להופיע /להיטמע באתר או לתוכן/מידע אשר מופיע באתרים אליהם הקישורים מובילים. בעל האתר ו/או מי מטעמו אינו מפקח או בודק את כל התוכן באתרים אליהם מפנים הקישורים.

7.3         אם נתקלת במודעה/קישור פוגעני ו/או תמונה פוגענית  ו/או כזה אשר מפנה לאתר בעל תוכן פוגעני אנא הודע/י לבעל האתר בכתובת דואר אלקטרוני info@postman.co.il     ונפעל להסדיר את העניין בהקדם האפשרי.

7.4         בעל האתר מפרסם באתר מעת לעת פרסומים, תכנים ומשתף ידע מקצועי וכיוב' (להלן "פרסומים"). האמור בפרסומים הינו על דעת בעל האתר בלבד ולמטרות סקירה, העשרה ושיווק בלבד. אין לראות באמור בפרסומים יעוץ מקצועי, ו/או המלצה, ו/או הנחיה והם אינם מהווים תחליף לאלו ואין להסתמך עליהם ככאלו. בנוסף, ייתכן ויהיו  באתר שגיאות ו/או אי-דיוקים כתוצאה מתום לב, ו/או מצב שבו תוכן בפרסום לא יהיה עדכני. בעל האתר לא ישא באחריות בגין כל נזק שנגרם למשתמש בשל הסתמכות על האמור בפרסום ולא יחוב כלפי המשתמש בגין הסתמכות כזו. 

7.5         ככל שמשתמש באתר מסתמך על האמור בו, הוא עושה זאת מבחירתו ועל אחריותו הבלעדית ולאחר שנאמר לו כי עליו להתייעץ עם אנשי מקצוע ויועצים רלוונטיים לתחום. משתמש אשר הסתמך על תכני האתר, מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעל האתר. והחברה  תהיה פטורה מכל פיצוי ו/או חיוב ו/או שיפוי ביחס לנזקים שנגרמו למשתמש.

7.6         היה וסמכויות שיפוט כלשהן אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

7.7         בעל האתר מתחייב להדפיס ולשלוח את דברי הדואר לחברת דואר ישראל, על פי בקשת הלקוח. מובהר כי מרגע מסירתם לחברת דואר ישראל, האחריות המלאה והבלעדית על דברי הדואר ושליחתם הינה על חברת דואר ישראל. בעל האתר לא יהיה חייב בכל פיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של חברת דואר ישראל.

 

 

8         תוכן אשר מועלה על ידי משתמשים

בסעיף זה "תוכן"- כל "יצירה", כהגדרתה בחוק זכויות יוצרים התשס"ח 2007 ו/או תוכן טקסט , גרפי ו/או אחר.

8.1         במסגרת השימוש באתר, ולמטרת שליחת דברי הדואר, מעלים משתמשים למערכת תכנים ו/או יצירות (כגון טקסטים, דימויים גרפיים, לוגואים וכיוב'). משתמש אשר מפרסם תכנים באתר מעניק בזאת לבעל האתר רישיון בלתי חוזר, שאינו מוגבל בזמן ו/או אינו מוגבל במקום גיאוגרפי,  לבצע בתוכן את הפעולות הבאות לצורך שליחת דבר הדואר – לרבות העתקה, להעמידו לרשות הציבור, ו/או העברה לצדדי ג'.

8.2         משתמשים אשר מעלים תוכן לאתר, מתחייבים בזאת כי הם בעלי הזכויות בתוכן, ו/או שיש להם אישור כדין להעלות את התוכן לאתר.

8.3         משתמשים מתחייבים בזאת שלא להעלות לאתר תוכן אשר מפר כל זכות יוצרים של צד ג', ו/או תוכן אשר גורם לכל הפרת זכות קניין רוחני ו/או תוכן שגורם לכל עוולה או עבירה אחרת, לרבות – גרימת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הסתה, קריאה לגזענות.

8.4         בעל האתר אינו אחראי לאופי ו/או תוכן התכנים אשר מועלים על ידי המשתמשים.

8.5         המשתמשים מתחייבים בזאת שלא להעלות לאתר תוכן משפיל, ו/או פוגעני ו/או אלים ו/או בעל תוכן מיני שאינו הולם.

8.1         בעל האתר רשאי שלא לאשר העלאת תכנים ו/או רשאי להסיר תכנים מהאתר ו/או לערוך אותם, לפי שיקול דעתו, אם מצא שהם מפרים את אחד ו/או יותר מהוראות כללי תקנון זה, וזאת מבלי לתת למשתמש כל הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל זכות לפיצוי ו/או לשיפוי בגין אי-אישור ו/או הסרת תכנים מהאתר.

8.2         משתמש אשר העלה תכנים אשר מפרים את תנאי תקנון זה, יפצה וישפה את בעל האתר בגין כל נזק אשר יגרם לו בשל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בזיקה לתכנים אלו, לרבות הוצאות משפטיות אשר כרוכות בטיפול בעניין, וזאת תוך 14 ימים מהיום שבו קיבל את הדרישה לפיצוי ו/או לשיפוי.

8.3         מובהר בזאת כי אין לבעל האתר נגיעה ו/או ואחריות על התוכן הנשלח, בעל האתר אינו בודק את התכנים ו/או לא משנה אותם. אין שימוש בתוכן כלל, לא לטובת פרסום שיווק או לכל מטרה אחרת מלבד שליחת המכתב על פי מאפיינים שהתקבלו מהשולח.

 

 

9         איסור פגיעה באתר -

9.1         אין לבצע כל פעולה באופן ישיר או על ידי צד ג', אשר עשויה לפגוע באתר, בזמינות הגלישה שבו, או בתוכן המוצג בו, או לשבש את פעולתו. אין לעשות שימוש בקוד תוכנה או כל פעולה אלקטרונית/דיגיטלית  ו/או אוטומטית אחרת לרבות - וירוס ו/או 'תולעת' ו/או 'בוט' למטרת פגיעה כאמור באתר.

9.2         אין לבצע כל פעולה אשר עשויה לשבש ו/או להכביד את פעולתם התקינה של מחשבי ושרתי בעל האתר.

9.3         אין לבצע כל פעולה אשר עשויה למחוק ו/או לשבש ו/או לגרום לשינוי במידע של בעל האתר.

9.4         אין לחדור לחומרי מחשב ו/או מידע אשר שייכים לבעל האתר.

9.5         למשתמש ו/או לצד ג' אסור לבצע כל פעולה אשר נועדה לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו למטרה מסחרית ו/או למטרת לימוד מכונה ו/או לכל מטרה אחרת, מבלי שקיבל לכך אישור מבעל האתר. בסעיף זה 'תכני האתר' – תכני טקסט, תמונות, עיצובים, גרפיקות, קטעי וידאו ו/או סאונד ו/או פרטים אישיים של המשתמשים, מידע סטטיסטי אודות פעילות המשתמשים, קוד תוכנה. 

9.6         בעל האתר רשאי על פי שיקול דעתו, לחסום ו/או להגביל גישה, כל משתמש באתר אשר הפר אחת או יותר מהוראות תקנון זה. למשתמש שנחסם ו/או שגישתו הוגבלה לא תהיה כל זכות לפיצוי ו/או שיפוי מצד בעל האתר. 

 

10      אחריות המשתמש -

10.1     המשתמש/ת והוא בלבד אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת הוראות התקנון.

10.2     מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש ישפה את בעל האתר בגין כל נזק, כלכלי או אחר, ו/או תביעה או דרישה של צד ג' כלשהו שיגרמו כתוצאה מכל אחד מאלה: (1) הפרה של אחת או יותר מהוראות התקנון (2) שימוש באתר ו/או בתכנים שלא בהתאם לתקנון זה; (3) הפרה מצד המשתמש של כל זכות של צד שלישי, לרבות (אך לא רק), זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; (4) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו באתר או בתכנים. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש ישא גם בהוצאות משפטיות, עלויות שכר טרחת עו"ד, ו/או בעלי מקצוע אחרים, ו/או הוצאות אחרות שיהיו בזיקה לנזק שנגרם, כתוצאה מכל הסיבות שנמנו לעיל.

11      עדכונים ושינויים -

11.1     בעל האתר שומר את הזכות לעדכן מעת לעת ולפי הצורך את תקנון האתר.

11.2     על בעל האתר לא תחול החובה לעדכן את המשתמשים בשינויים בתקנון תנאי השימוש.

11.3      תוקפם של השינויים יחול מרגע שינויים/עדכונם, והנוסח החדש יהיה זה אשר מחייב את המשתמשים.

 

12      סמכות שיפוט  -

הדין החל על כל סכסוך או מחלוקת בנוגע לתקנון זה יהיה הדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הנוגע לתקנון תנאי שימוש זה יהיה לבית משפט אשר לו הסמכות העניינית בתל אביב.

 

תקנון זה מהווה יצירה מוגנת על ידי חוק זכויות יוצרים. אין להעתיק, לפרסם ו/או לעשות כל שימוש ללא אישור מבעל הזכויות.

 

13      תקנון רכישת מוצרים ושירותים מהאתר

13.1     כללי -

●       רכישת מוצרים או שירותים דרך האתר כפופה לאמור בסעיפי התקנון.

●       ביצוע רכישות והזמנות באתר, מותנים בהרשמה למערכת האתר.

●       בעת ההרשמה ו/או הרכישה, המשתמש מתחייב למסור פרטים מזהים מדויקים ועדכניים.

●       בעל האתר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים ו/או השירותים מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת. המחירים המעודכנים יופיעו באתר.

●       הרוכש מצהיר כי הוא רוכש את שירותי האתר לצורך אישי ולא מסחרי. מכירה חוזרת של השירותים ו/או שיווקם אסורה. כמו כן אסור כל שימוש מסחרי ו/או שיווקי אחר במוצרים, וזאת אלא אם התקבל לכך אישור מבעלי האתר.

●       המחירים באתר כוללים מע"מ.

 

14      תהליך הרכישה –

14.1     הרכישה באתר מתבצעת באמצעות כרטיסי אשראי (ויזה, מאסטרקארד, ישראכרט, דיינרס), באמצעות אפליקצית תשלום – paypal, וכן בהעברה בנקאית. העסקה כפופה לאישור חברות האשראי. בעל האתר רשאי לשנות, להוסיף או לגרוע דרכי ו/או אמצעי תשלום וזאת מכל סיבה שהיא וללא הודעה מראש.

14.2     הרוכש מצהיר כי הוא הבעלים של אמצעי התשלום, או שקיבל אישור להשתמש בכרטיס או באמצעי התשלום מבעליו.

14.3     אופן הרכישה:

הרוכש יסמן ויבחר את השירותים שברצונו לרכוש. הרוכש יזין פרטים מזהים, פרטי יצירת קשר ופרטי אשראי. הרוכש יאשר את נכונות הפרטים ויאשר כי קרא את תקנון האתר. אישור העסקה יתבצע לאחר קבלת האישור מחברת האשראי, חברת הסליקה ו/או קבלת אסמכתא בדבר קבלת העברה בנקאית.

מובהר בזאת כי פרטי האשראי של הרוכש אינם נשמרים אצל בעל האתר. פרטי כרטיס האשראי יעובדו ו/או יישמרו על ידי חברת הסליקה בלבד.

15      החזרים וביטולים –

ביטול עסקה יעשה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א 2010 וחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981. בכל מקום בו קיימת סתירה בין הוראות התקנון לבין הדין, הוראות החוק ו/או התקנות יגברו בהתאם לעניין.

15.1     לאחר שדבר דואר נשלח, אין אפשרות לבטל את העסקה ו/או לקבל החזר בגין דבר דואר זה.

15.2     כל עוד דברי הדואר טרם ירדו לדפוס, ניתן לבטלם ולקבל זיכוי כספי לחשבון בגובה הסכום שנגבה בגינם.

15.3     בחשבון האישי של המשתמש קיים חיווי האם המכתב הודפס או לא.

15.4     ככל שנתקלת בבעיה בנושא ביטולים ו/או החזרים אנא צור עמנו קשר באופן פרטי, ונעשה כמיטב יכולתנו לטפל בעניין.

15.5     הודעה בדבר ביטול עסקה יש לשלוח לבעל האתר באחת מהדרכים הבאות:

דואר אלקטרוני info@postman.co.il   

16      גזרת הפצה גיאוגרפית – במדינת ישראל - על פי תנאי החלוקה של חברת דואר ישראל.

17      זמן האספקה של דברי הדואר – בהתאם לדבר הדואר, ובכפוף לזמני ההפצה והחלוקה הנהוגים בחברת דואר ישראל.

18      שירות לקוחות –

בכל פניה, בירור תלונה או שאלה, לקוחות האתר מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות של האתר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני - info@postman.co.il   

 

תקנון