כיצד שולחים מכתב

1. הכנס לחשבונך 
2. הכנס ללשונית המכתבים שלי.
3. הכנס לטעינת קבצי מכתבים.
4. בחר את הקובץ למשלוח ולחץ על הבא.
5. בחר את המעטפה ומאפייני המכתב, בחר את אופן הזנת כתובת הנמען.
6. שלח למכתבים בהמתנה.

הסברים נוספים ראה פרק שאלות ותשובות. 
כיצד שולחים מכתב